Spelregler Elitcup Jönköping 2019

Tävlingsbestämmelser Elitcup Jönköping 8-10/3 2018
 
Turneringen spelas i enlighet med ”SvFF:s tävlingsbestämmelser” (TB), ”Smålands FF:s
tävlingsbestämmelser” (TB) samt ”Spelregler i fotboll”.
 
Tävlingsform: Cupen erbjuder 11-mannaspel för spelare födda 2005-01-01 eller senare. Spelare födda tidigare beviljas ej dispens. Lagen är indelade i grupper, där samtliga lag är garanterade fyra (4) matcher. Matcherna spelas fredag, lördag respektive söndag. Samtliga matcher spelas på konstgräs, antingen inomhus eller utomhus. Totalsegrare utses ej.
 
Speltid: Speltid är 2 x 25 min.
 
Representation: Spelare får representera endast ett lag under turneringen. Spelare registrerad/licensierad i annan förening äger rätt att deltaga, dock krävs inlämnat godkännande från moderförening. Detta godkännande ska inlämnas till tävlingsledningen tillsammans med matchrapport.
 
Antal spelare: Matcherna spelas med elva (11) spelare, plus sju (7) avbytare. I samtliga matcher är det flygande byten som gäller.
 
Antal ledare: Under match får max sju (7) ledare befinna sig i det tekniska området. Dessa ska vara uppsatta på matchrapporten med namn, personnummer och funktion.
 
Utrustning: Det är bortalagets skyldighet att ta reda på utseendet hos hemmalagets
dräkt. Vid lika dräktfärg ska bortalaget byta dräkt. Vidare gäller de krav på utrustning som regleras i ”Spelregler för fotboll”.
 
Matchrapporten: Matchrapporten innehållande spelares namn och personnummer samt
funktionärers namn, personnummer och funktion skall inlämnas till sekretariatet 15 min före matchstart. Utskickad matchrapport ska användas.
 
Varningar, utvisningar och bestraffningar: Inga tidsbegränsade utvisningar vid varning förkommer under cupen. Vid utvisning är spelaren utvisad för resten av matchtiden. Dessutom
skall spelaren stå över nästkommande match i cupen. Vid grov utvisning anmäles förseelsen till tävlingsledningen, som fattar beslut om eventuell ytterligare avstängning under cupen. Ärendet hänskjuts därefter till Smålands FF:s disciplinnämnd för hantering.
 
Walk Over (wo): Lag som inte ställer upp till spel i enlighet med utsänd spelordning
ådömes en wo-avgift om 500 kr. Som wo räknas match som utan giltig orsak inte kan spelas på utsatt tid.
 
Domare: Cupen döms av licensierade förbunds- och distriksdomare.
 
Protest: Eventuella protester ska inlämnas skriftligt till cupens tävlingsledning senast 60 min efter avslutad match. Protesten ska åtföljas av en protestavgift om 500 kr. Avgiften återbetalas om protesten bifalles. Det ska också påpekas att: ”domarens beslut i fakta
som rör matchen är enligt regel 5 i Regelboken slutgiltiga. Protest mot
sådant beslut kan inte föranleda omspel”.
Överklagande av beslut i protest ska vara Smålands FF:s tävlingskommitté tillhanda
senast tre (3) veckor efter protestens beslutsdatum.
 
Tävlingsledning: Består av följande personer:
Joel Serghini, Jönköpings Södra IF
Sebastian Lagrell, Jönköpings Södra IF
Viljo Petersson Dahl, Jönköpings Södra IF
 
Dessa tar beslut i turneringens eventuella protestärenden samt bestraffningsärenden.
 
 
Powered by JO Admin